P.P.H.U. GREGOR
PLESZEWSKIE KOTŁY C.O.

Przygotowanie kotłów do transportu