P.P.H.U. GREGOR
PLESZEWSKIE KOTŁY C.O.

Spawanie kotła KWM-S 350 kW