P.P.H.U. GREGOR
PLESZEWSKIE KOTŁY C.O.

Kotły opalane ekogroszkiem TORETKotły opalane ekogroszkiem TORET
Toret 13 KW

Toret 19 KW

Toret 26 KW


RECYKLING

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska i po wyeksploatowaniu należyurządzenie zdemontować i złomować.

Przed złomowaniem kotła należy zdemontować sterownik, dmuchawę, motoreduktor, przewody elektryczne oraz pozostałe elementy, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji.
Części te należy składować zgodnie z wymogami w tym zakresie a następnie przekazać do wyznaczonych w tym celu punktów.
Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy.

Uwaga: Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu stosując odpowiednie narzędzia mechaniczne oraz środki ochrony osobistej takiej jak rękawice oraz okulary ochronne


INFORMACJA

„Grzegorz Królak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GREGOR” Grzegorz Królak w Gołuchowie informuje, iż wprowadzony do obrotu kocioł wodny c.o. typ TORET 26 o mocy 26 kW nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektudla kotłów na paliwa stałe, z uwagi na przekroczone parametry emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń, co stwarza zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.